תחומי עיסוק

גאולוגיה הנדסית

עובדי החברה הינם בעלי התמחות בתחום גיאולוגיה הנדסית המאפשרת ניתוח ותרגום התנאים הגיאולוגים לפרמטרים הנדסיים עבור תכנון כבישים, מדרונות, מנהרות ומאגרים.

רשימת פרויקטים מייצגים:

>   חפציבה
     הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף / 2020

>   פארק החוף
     עיריית תל אביב / 2017-2020

>   מסילת רכבת לאילת
     נתיבי ישראל / 2012-2019

>   כביש 6 קטעי תכנון בדרום
     חוצה ישראל / 2009-2020

>   השבחת חומרי גלם במחצבות
     משרד האנרגיה / 2018

>   יעוץ גיאוהנדסי נמל נרגול, מערב הודו
     חנ”י / 2012-2013

>   כביש 1 לירושלים
     נתיבי ישראל / 2011-2013

>   סקר גיאולוגי מדגסקר
     2008 / Ara Minerals

דילוג לתוכן