תחומי עיסוק

חפציבה

הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף / 2020

הקיבוץ חפציבה ממקום בעמק חרוד למרגלות הגלבוע. שכבת סלע דולומיט חזק מתצורת סכנין ניצבת בחלקו העליון של המדרון ובמהלך השנים בעקבות תהליכי בליה, התנתקו גושי סלע והתגלגלו במדרון, חלקם אף הגיע לשטח הקיבוץ. במטרה להגן אל רכוש ותושבי הקיבוץ הוחלט על הקמת מערכת לבלימת גושי הסלע בבסיס המדרון מחוץ לגבולות שמורת הטבע. לצורך תכנון מערכת ההגנה אשר כללה רשתות סופגות אנרגיה באנרגיות שונות וכן מכשול פיזי בדמות סוללה, בוצעו מספר אנליזות להתדרדרות סלע באמצעות תוכנת RocFall. את מערכות ההגנה התקינה חברת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף.

דילוג לתוכן