תחומי עיסוק

יעוץ גיאוהנדסי נמל נרגול, מערב הודו

חנ”י / 2012-2013

חברת Amarilis (חברת בת של חנ”י) בשיתוף חברת Cargo Motors זכו במכרז תכנון לנמל חדש באזור הכפר נרגול במערב הודו. גאוטופ – לוין נבחרה לבצע יעוץ גיאולוגי ופיקוח עליון על החקירה הגיאוהנדסית שכללה קידוחים בים הפתוח וסקרים גאופיסיים. העבודה כללה סקירה ואיתור של אתרים לאספקת חומרי גלם כמו גם פיקוח מקצועי על עבודות הקידוח שבוצעו במרחק 5 ק”מ על גבי דוברה בים הפתוח. אחד האתגרים איתם התמודדנו הייתה שיפור הדיגום של מדגמי גלעין בסלע בזלתי בלוי מאוד. הידע בתחום טכניקת הקידוח והשיח המקצועי שיצרנו עם חברת הקידוחים המקומית הביאה לשיפור משמעותי באיכות הדיגום של מדגמי סלע והעלאת אחוז ההשבה באמצעות בקרה על תמיסת הבנטונייט ושימוש בראש קידוח מתאים. בעבודה זו שוב הובאה לידי ביטוי היכולת של עובדי החברה לשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מקומיים בתנאי שדה מורכבים.

דילוג לתוכן