תחומי עיסוק

סקר גיאולוגי מדגסקר

2008 / Ara Minerals

חברת Ara Minerals באמצעות גיאולוג החברה ד”ר עמוס ביין שכרה את שירותי גאוטופ – לוין לפיקוח וניהול סקר פרוספקציה לאיתור מרבצי זהב באזור רכס אנדווקוארה בצפון מדגסקר. העבודה כללה השתתפות בהכנת תכנית החקירה וניהול שלושה צוותי קידוח וצוות של שישה גיאולוגים מקומיים במשך 5 חודשים במחנה אוהלים שהוקם בסמוך לאזור הסקר. בין השאר נעשה דיגום שיטתי של מדגמי גלעין, משלוח דוגמאות למעבדה בדרום אפריקה והעברת דוחות תקופתיים.

העבודה בוצעה בשיתוף ד”ר עמיר אידלמן ובהנחיית ד”ר עמוס ביין ובכך שוב באה לידי ביטוי היכולת לשיתוף פעולה כאשר כל אחד מהשותפים מביא את ניסיונו ויכולותיו וביחד מצליחים לנהל באופן מקצועי פרויקט מאתגר בתנאי שטח מורכבים ולאורך זמן.

דילוג לתוכן