תחומי עיסוק

פארק החוף

עיריית תל אביב / 2017-2020

פארק החוף הוא רצועה חוף בצפון תל אביב שמיועדת לשימור אקולוגי במסגרת תכנון אזור המגורים העתידי של העיר תל אביב. הייעוץ הגיאולוגי התמקד בניתוח התהליכים הגיאומורפולוגיים שמשפיעים על יציבות המצוק החופי והתחתרות ערוצים וגיבוש פתרונות ייצוב תוך הקפדה על שימור נופי ופגיעה מינימלית במרחב האקולוגי. העבודה נעשית בהנחיית מנהל יחידת מצוקים ושוברי גלים במנהל בינוי ותשתיות, מנהל תכנון  עיר צפון בעיריית תל אביב ובשיתוף אדריכל הנוף ליאור לוינגר מסטודיו אורבנוף ויועץ קרקע אילן בירנבאום.

דילוג לתוכן