תחומי עיסוק

פרויקט החדרה בחולות פלמחים

לביא נטיף – מקורות  / 2018

פרויקט בדיקות התכנות להחדרת מי שפכים מטוהרים בחולות פלמחים הינו חלק מפרוייקט השפד”ן אשר בו מוחדרים לתוך תווך חולי מי שופכין שעברו  טיהור. התווך החולי משמש כמסנן ולאחר שנוצר ערבוב עם מי התהום הם נשאבים ומובלים לאזור הנגב לשימוש עבור צרכים חקלאיים. בפרויקט בוצע פיקוח על ידי הידרוגאולוג מחברת גאוטופ – לוין על קידוחים בהם נדגמו מדגמים לאפיון חתך הקרקע ואיתור שכבות חול בעלות פוטנציאל להחדרה.  כמו כן בוצעו מספר מבחני חלחול לצורך חישוב מקדמים הידראוליים.

ממצאי הסקר נותחו ליצירת מפות איזופח לכל אחת מיחידות הקרקע והצגת מודל תלת מימדי.

הפרויקט בוצע בשיתוף חברת לביא נטיף ובהזמנת מקורות.

דילוג לתוכן