תחומי עיסוק

קידוחי ריחן בגלבוע

תה”ל – רשות המים / 2020-2021

במסגרת סקר של רשות המים לפיתוח מקורות מים שפירים באזור ריחן בגלבוע, לצורכי אספקת מי שתיה נקדחו שני קידוחי סקר. קידוח אחד אנכי ואחד נטוי במטרה לקבל אפיון גיאוטכני וגיאוהידרולוגי. נערכו בדיקות מוליכות ולוג’ון בעומקים שונים, נאספו מדגמי מים לאנליזות כימיות, מבחני שאיבה, התקנת צינור תצפית, אפיון תכונות מכאניות ואפיון מסת סלע.

דילוג לתוכן