תחומי עיסוק

מתחם כלמוביל נשר

שלו – מוריוסף חברה להנדסה / 2020-2023

בסמוך למחצבה 4.5 מתוכנן לקום מתחם מסחרי בבעלות כלמוביל.חברת גאוטופ-לוין התבקשה לבצע בדיקה לאיתור עקבות העתק. בוצעה חקירה גיאוהנדסית מקיפה, אשר כללה קידוחים, יצירת חתכים וכן שיתוף מומחה בינלאומי, פרופ’ גזטאס, לצורך ניסוח הנחיות לתכן סיסמי מתאים.

דילוג לתוכן