תחומי עיסוק

מידע גיאוהנדסי

המידע הגיאוהנדסי בכל פרויקט מעובד באמצעות תוכנות מתקדמות מתחום ה־CAD ,GIS ותכנות לניהול בסיסי נתונים גיאוהנדסיים, ומאפשר הצגה גרפית באיכות גבוהה ושמירה בארכיון גיאוהנדסי שמשמש גם לפרויקטים אחרים.

רשימת פרויקטים מייצגים:

>   רק”ל “נופית” חיפה נצרת
     חוצה ישראל / 2017-2023

דילוג לתוכן